Dokumenty

PobierzEwidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej (.pdf)
PobierzEwidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji (.pdf)
PobierzWniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej (.pdf)

Instrukcje